ကြိုးကို ကြိုးဖြင့်ချည်ပါ။

  • ကြိုးကို ကြိုးဖြင့်ချည်ပါ။

    ကြိုးကို ကြိုးဖြင့်ချည်ပါ။

    Tie wire loose coil ကို ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ချည်နှောင်ထားသောဝါယာကြိုး သို့မဟုတ် ချည်ကြိုး၊ ကာရံထားသော ဝါယာကြိုး၊ ဥယျာဉ်နှင့် ခြံဝင်းများတွင် စည်းနှောင်ခြင်းအဖြစ် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။