ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ

1. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် စုဆောင်းရရှိထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါမည်။

2. သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းများဖြင့် ဒေတာကို ခွဲခြားသတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်များသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်အကြောင်းအရာကို ခွဲခြားသတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ။ဤကိစ္စတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခံထားရသော အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပိုင်ခွင့်ရှိသည်ကို နားလည်သဘောတူပြီး သဘောတူပါ။သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို မဖော်ပြဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူဒေတာဘေ့စ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။

3. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အသုံးပြုမှုကို ရေတွက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အလုံးစုံအသုံးပြုမှု ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို သရုပ်ပြရန် ဤစာရင်းဇယားများကို အများသူငှာ သို့မဟုတ် တတိယအဖွဲ့အစည်းများထံ မျှဝေနိုင်ပါသည်။သို့သော်၊ ဤစာရင်းဇယားများတွင် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သော အချက်အလက်များ မပါဝင်ပါ။

4. သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ပြသသည့်အခါ၊ သင့်အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သင့်အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အကြောင်းအရာအစားထိုးခြင်းနှင့် အမည်ဝှက်ခြင်းအပါအဝင် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါမည်။

5. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤမူဝါဒမှမပါဝင်သည့် အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် စုဆောင်းရယူလိုသည့်အခါ၊ စစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန် အစပြုမှုပုံစံဖြင့် သင့်အား ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပါမည်။