ချိတ်

  • တွဲလောင်းချိတ်

    တွဲလောင်းချိတ်

    ကျွန်ုပ်တို့သည် ချိတ်စတိုင်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ပြီး ဒီဇိုင်းအသစ်ပြုလုပ်ရန် ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကို လိုက်နာနိုင်ပါသည်။

    သွပ်ရည်စိမ်ပိုက်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ချိတ်များသည် အချင်း 12mm၊18mm၊20mm၊25mm ရှိနိုင်ပါသည်။