ခြံစည်းရိုး

  • ခြံစည်းရိုး

    ခြံစည်းရိုး

    ပစ္စည်း : အနက်ရောင် လျှပ်စီးဝါယာ အထူ: 1.7/2.2mm၊ 1.8/2.2mm၊ 1.9/2.5mm၊ 2.0/2.5mm၊ 2.2/3.0mm၊ 2.5/3.4mm အရွယ်အစား အမြင့် 8×15 1.02m 50m/9×100m 1.25m 50m/100m 10×15 1.20m 50m/100m 11×15 1.42m 50m/100m 12×15 1.60m 50m/100m 13×15 1.83m 50m/100m/m. 50m/100m 9×30 1.22m 50m/100m 10×30 1.20m 50m/100m 11×30 1.42m 50m/100m 12×30 1.60m 50m/100m 10m130×100m