ဆောက်လုပ်ရေးဘောင်

  • ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့

    ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့

    ပစ္စည်း- အနက်ရောင်ဝိုင်ယာ၊ လျှပ်စစ်သွပ်ရည်စိမ်ဝိုင်ယာ၊ ပူပြင်းသောသွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုး OPENING WIRE WIDTHS HIGHER mm mm (mm) (cm) 30 x 30 2.90 2600 100 30 x 30 2.90 2600 150 30 x 30 60009 302009. x 30 3.00 2600 150 30 x 30 3.00 2600 200 30 x 30 2600 100 x 30 x 30 ကို 30 x 30 2600 150 30 x 30 2600 150 4.00 2600 200 4.00 2600 200 4.00 2600 200 4.00 2600 балг 3.90 2600 150 40 x 40 3.90 2600 200 40 x 40 4.00 2600 100 40 x 40 4.00...